Eğitim: Geleceğin Anahtarı

Eğitimin bireysel beklentileri ve kişisel gelişimi iyileştirmek konusunda önemli bir potansiyeli bulunmakta ve dolayısıyla da hayattan duyulan memnuniyeti etkilemektedir. Eğitim ve öğretim AB politikalarının temelinde yer almakta olup istihdam edilebilirlik, sosyal içerme ve büyüme gibi diğer önemli politika alanlarıyla yakından ilgilidir.  Bu nedenle kız çocukları, engelliler ve roman çocuklar gibi dezavantajlı grupların eğitime erişiminin artırılması eğitim için ana odak alanlarından biri olmuştur. Eğitimle güçlenen dezavantajlı grupların tüm potansiyelleri ile topluma katkıda bulunması daha olasıdır.

AB’nin bir diğer amacı da mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve mesleki yeterlilik sisteminin iyileştirilmesi olmuştur. Bu alanda AB tarafından verilen destek, kişilerin değişen iş piyasalarının gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları edinmelerini sağlamak için Mesleki Eğitim ve Öğretimin kalitesini geliştirmeyi hedeflemiştir. Kaliteli bir Mesleki Eğitim ve Öğretim hayat boyu öğrenmeyi de teşvik etmekte ve eğitimden erken ayrılma konusuyla mücadeleyi desteklemektedir.

Başta kız çocukları olmak üzere tüm eğitim seviyelerinde devam oranlarının artırılması hem Türkiye hem de birçok Avrupa topluluğu için bir sorun teşkil etmeye devam etmektedir. AB tarafından finanse edilen projeler, başta kız çocukları olmak üzere tüm öğrencilerin devam oranlarının artırılması açısından önemli katkılar sağlamıştır.  Eğitimde cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi de, AB’nin bu alandaki bir başka önceliğidir. Türk ortakların da katılımıyla gerçekleştirilen çeşitli AB projeleri, cinsiyet rolleriyle mücadele etmekte ve zihniyetleri değiştirmektedir.

Eğitime yapılan yatırım kalkınma açısından kilit bir role sahip olduğundan ve önemli değişikliklere sebep olabileceğinden  AB, IPA II programı kapsamında da eğitim alanında desteklerini sunmaya devam etmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir