Mavi Portakal Turizm Medya Ödülleri

Türkçe’de medya olarak kullandığımız, İngilizce’deki media sözcüğü, araç,
orta, ortam aracı, anlamlarına gelen medium (Latince medius) sözcüğünün
çoğuludur. Diğer yandan, Türkçe’de “media” sözcüğünü karşılamak üzere,
oldukça hantal kaçmakla birlikte, “kitle iletişim araçları” kavramı da
kullanılmaktadır.
Medya çok basit tanımı ile her çeşit bilgiyi bireye ve topluluklara aktaran,
eğlendirme, bilgilendirme, ve eğitme gibi 3 temel sorumluluğa sahip görsel,
işitsel ve hem görsel, hem işitsel araçların tümüdür. İnsanlar günlük yaşamlarında
sürekli iletişim halindedirler. Bu anlamda duygularını, düşüncelerini paylaşma
adına medya önemli rol üstlenir. Bu bilgi akışını en sağlıklı biçimde yürütme
görevini üstlenir.
Medyanın amaçları ortada iken turizm açısından medyanın öneminin de
tartışılmaz olduğu bir gerçektir. Bir milyara yakın insanın turizm hareketleri içinde
bulunduğu günümüzde paylaşımların ön plana çıktığı bir sektör olan turizmin her
anında iletişimin gerekliliği ortadadır. Turizmin tanıtım aşamasından
pazarlanmasına, insan kaynaklarından müşteri memnuniyetine kadar birçok temel
konu medya aracılığıyla daha çok tartışılır olmakta, insanları daha çok
etkileyebilme gücüne sahip bir görüntüyü ortaya koymaktadır. Ancak özellikle ve
özellikle medyanın en önemli ilişkisinin turizm sektörünün tanıtımı ve
pazarlanmasında olduğu da bilinen bir gerçektir.

Kitle iletişim araçları her ne kadar etkin kullanılır ve yapılan işin doğruluğuna
ve güvenilirliğine öncelikle medya kuruluşlarının ilgilileri inanırsa turizm adına atılacak
her adımda medya ile birlikte bir çarpan etkisi yaratılacak ve tanıtım ve pazarlamada
hedefe en kısa ve en hızlı yoldan ulaşılacaktır.

Avrupa Birliği Basın Eğitim ve Araştırma Derneği olarak bizle tüm bunların
farkındayız.Turizm için Medya reklam, tanıtım ve satış için hala ilk sırada yer
almaktadır.
Günümüz medya ailesi içerisine katılan İnternet üzerinde yer alan siteler,
sosyal ağlar medya dünyasının en önemli alanını oluşturmuştur.
Fakat unutulmamalıdır ki medyanın her unsuruna hayat katan yine bir insan
aklıve elidir, haberin oluşumu ve yayımı konusunda gazeteci, yorumcu, gözlemci,
izleyici düşünceleri bir bütün halinde bir gücün tamamını yansıtmaktadır.
Dernek olarak Türk turizminin gelişimi ve dünyadaki konumunda iz oluşturan
gerek ulusal gerek uluslararası ve hatta yerel medya kuruluşları ve onlara hayat
veren yazan, resmeden, yorumlayan, yayımlayan her bir unsuru, emekleri ve Türk
turizmine kazandırdıkları için bir nebzede onure etmek açısından ödüllendirmeyi ve
turizm açısından pozitif çalışmalarını teşfik etmeyi planladık.
Yerel, ulusal ve uluslararası tüm yayınların takibi, bu konuda görev yapan
dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarından da destek alarak bu yılın ödüllerini
alacak kurum, kuruluş ve kişileri belirlemiş bulunmaktayız.
Titiz ve ince bir çalışma ile listeyi oluşturan jüri üyeleri gerçek anlamda Türk
turizmininin gelişmesi, desteklenmesi ve geleceği konusunu kendilerine tek hedef
belirleyerek çalışmışlardır.

TELEVİZYON
Uluslararası
(Yapımcı-Program- Sunucu-Yorumcu)
Ulusal
(Yapımcı-Program- Sunucu-Yorumcu)
Yerel
(Yapımcı-Program- Sunucu-Yorumcu)
RADYO
Uluslararası
(Yapımcı-Program- Sunucu-Yorumcu)
Ulusal
(Yapımcı-Program- Sunucu-Yorumcu)
Yerel
(Yapımcı-Program- Sunucu-Yorumcu)
GAZETE
Uluslararası
(Gazete-Gazeteci, Haber-Yorumcu- Fotoğraf)
Ulusal
(Gazete-Gazeteci, Haber-Yorumcu- Fotoğraf)
Yerel
(Gazete-Gazeteci, Haber-Yorumcu- Fotoğraf)
DERGİ
Uluslararası
(Gazete-Gazeteci, Haber-Yorumcu- Fotoğraf)
Ulusal
(Gazete-Gazeteci, Haber-Yorumcu- Fotoğraf)
Yerel
(Gazete-Gazeteci, Haber-Yorumcu- Fotoğraf)
DİJİTAL GAZETECİLİK
Uluslararası
(Gazete-Gazeteci, Haber-Yorumcu- Fotoğraf)
Ulusal
(Gazete-Gazeteci, Haber-Yorumcu- Fotoğraf)
Yerel
(Gazete-Gazeteci, Haber-Yorumcu- Fotoğraf)
SOSYAL MEDYA
Tur operatörü, Havayolu, Acente, Otel
İNTERNET SAYFASI
Tur operatörü, Havayolu, Acente, Otel

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir