Hakkımızda

Avrupa Birliği Basın Eğitim Araştırma Derneği

Avrupa Birliği Basın Eğitim ve Araştırma Derneği 2016 yılında basın ve iletişim  sektörünün eğitim faaliyetlerini desteklemek için kurulmuş bir dernektir. Amacımız kamuyu yakından ilgilendiren konular başta olmak üzere sürekli değişen mevzuatı ve mevzuatın güncellenmesi hususunda, kurumlarda kurumsal kapasitenin artırılmasında, tüm yeniliklerin zamanında ve anında takip edilmesinde, kurum ve kuruluşlara stratejik ve proactive bir destek ve gerçek anlamda çözüm sunmaktır.

Avrupa Birliği Basın Eğitim ve Araştırma Derneği mevzuat eğitim ve danışmanlığı olmak üzere bunların yanı sıra kişisel gelişim yayıncılığı, son olarak da kamuya yönelik yazılım alanlarında çözüm ve hizmet üreten bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Ülkemizin var olan potansiyeline inanıyor ve hak ettiğimiz yere gelmek için dünden daha fazla çalışmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.

Avrupa Birliği Basın Eğitim ve Araştırma Derneği’nın amacı, ulusal, bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik çalışmalar yapmak ve bunları kamuoyuna ve karar alıcılara sunmaktır. Avrupa Birliği Basın Eğitim ve Araştırma Derneği, siyaset, medya ve iletişim, hukuk ve insan hakları, toplum ve kültür, dış politika, güvenlik ve ekonomi konularında bilgi üretmeyi ve üretilen bilimsel bilgiyi sorun çözücü formüller halinde sunmayı hedefler.

Ulusal ve küresel sorunları tarihi ve kültürel bir derinlik içerisinde ele alan Avrupa Birliği Basın Eğitim ve Araştırma Derneği, bugüne yönelik bilgi üretiminin yanı sıra, geleceğe yönelik projeksiyonlarda da bulunmayı amaçlar. Bilgi-temelli bir kurum olan Avrupa Birliği Basın Eğitim ve Araştırma Derneği, uluslararası bilim standartlarına uygun ve partizan kaygılardan uzak bir şekilde, farklı görüşleri bir araya getirerek bir diyalog platformu vazifesi görür ve bir ortak aklın inşasına katkıda bulunur. Avrupa Birliği Basın Eğitim ve Araştırma Derneği’nın kısa ve orta vadedeki çalışmaları ve belli periyotlarla yayınladığı raporlar, analizler ve perspektifler ile Türkiye’deki bilgi ve tahlil seviyesini yükselterek, karar verme mekanizmalarına olumlu katkıda bulunmayı hedefler.

Ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara eğilmek ve zaman-mekan derinlikli bir çerçeve sunmak, SETA’nın temel fikri hedefini oluşturur. Türkiye’yi ve onun stratejik konumunu doğrudan ilgilendiren sorunlar çok boyutlu ve inter-disipliner bir bakış açısıyla tahlil edilir. Üretilen ve sunulan bilginin öncelikli amacı, barış, eşitlik, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir toplumsal yapının oluşmasına ve derinleştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Farklılıkları bir çatışma gerekçesi değil zenginlik olarak görenAvrupa Birliği Basın Eğitim ve Araştırma Derneği’nın Türkiye ve dünya kamuoyuna yönelik çalışmaları bu bakış açısına hem bilgisel hem de fikri bir temel sağlayacaktır.

Avrupa Birliği Basın Eğitim ve Araştırma Derneği, mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşlarının Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Faaliyet Raporlarının hazırlanmasında, gençlere alanlarında eğitimler verilerek tecrübeler kazandırılması hedeflenmiştir.Saygılarımızla