VİZYON ve MİSYONUMUZ

 • Avrupa Birliği Basın Eğitim Araştırma Derneği

  MİSYONUMUZ;

  Avrupa Birliği Basın Eğitim Araştırma Derneği vizyonunu gerçekleştirebilmek ve eğitim-öğretimdeki kaliteyi yükseltmek amacıyla gerekli araştırmaları yapmak; dil, din, ırk, sosyal katman ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın eğitim-öğretim yaşına gelen her kişiyi okula kavuşturmak ve eğitimini sürdürmesini sağlamak; öğrenci ve öğretmenlerin eğitim-öğretimde ihtiyaç duyduğu kitap ve benzeri yayınlara ulaşmasını sağlamak; tüm okullarımızı çağdaş laboratuvarlar ve eğitim-öğretim araç gereçleri ile donatmak; ihtiyaç duyan öğretmen ve öğretmen ailelerine maddi ve ayni yardımda bulunmak; ihtiyaç duyan öğrencilere burs vermek; öğretmen ve öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tesislerin yapım, onarım ve donatımına katkıda bulunmak; öğretmen ve öğrencilere teşvik edici ödüller vermek; bağımsız Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba topluluklarına yönelik eğitim-öğretim projeleri geliştirmek; yapılan hizmetleri tanıtmak; Avrupa Birliği Basın Eğitim Araştırma Derneği varlığını ve hizmetlerini sürdürmek amacıyla verilecek bağışları kabul etmektir.

   

  VİZYONUMUZ;

  İnsan haklarına saygı, barış içinde birlikte yaşama ve anlaşma kavramlarını benimsemiş, araştırma, geliştirme ve sorun çözme yöntemlerini öğrenmiş, yenilikçilik (innovasyon) ve artı değer yaratma yetisi açılmış, anayasal düzen içinde yaşama ve demokratik cumhuriyeti korumanın erdem ve faydalarını öğrenmiş, Atatürk ilkelerine bağlı yurttaşlar toplumunun oluşturulabilmesi için;

  Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her kademe ve türdeki eğitim kurumlarında verilen eğitim-öğretimin, toplumun ve kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşmasını sağlamaktır.

   

  TEMEL DEĞERLERİMİZ

  Evrensel Değerlerimiz

  • İnsan haklarına saygı
  • Barış içinde birlikte yaşama ve anlaşma
  • Araştırma, geliştirme ve sorun çözme
  • Yenilikçilik ve artı değer yaratma

  Millî Değerlerimiz

  • Atatürk ilke ve devrimleri
  • Anayasal düzene ve hukukun üstünlüğüne saygı
  • Demokratik cumhuriyete bağlılık